Primarne dejavnosti našega podjetja so:

 • razvoj, trženje in podpora programske opreme za spremljanje in nadzor poslovanja – eXactSQL in MultiPoint.
 • načrtovanje, svetovanje, izvedba in podpora celovitih informacijskih rešitev.
 • prodaja informacijske in multimedijske opreme.
 • prodaja informacijskih storitev.
 • servis računalniške opreme.
 • vzdrževanje informacijskih sistemov.
 • izobraževanje.
 • postavitev e-Točk
 • spletne plače
 • spletna aplikacija za podporo medicinsko tehničnih pripomočkov
 • nadzor strežnikov in ostalih elektronskih naprav(kamera,modem,switch…)

Multimedia d.o.o.
Je zasebno podjetje, pričetek delovanja podjetja sega v januar 1993. Zaposluje 5 inženirjev in tehnikov, ki za kupce razvijajo in postavljajo celovite informacijske rešitve v okolju Microsoft.

Temeljna dejavnost družbe
Predstavlja izdelavo programskih rešitev in postavitev celovitih informacijskih rešitev za srednja in majhna podjetja.

Način dela družbe
Multimedia običajno zajame posnetek stanja informacijskega sistema v podjetju, oblikovanje osnovnih idejnih rešitev, ki so prilagojene obstoječim tehnološkim in metodološkim rešitvam. Postavitev, zagon in vzdrževanje informacijskih rešitev je v domeni izvedbene ekipe družbe Multimedia, ki je za tovrstne opravila posebej usposobljena. Servisna služba družbe Multimedia je organizirana tako, da nudi uporabnikom kar najvišjo stopnjo obratovalne varnosti. Za redno vzdrževanje postavljenih rešitev skrbi družba na podlagi Pogodbe o vzdrževanju. Samo vsebino obsek in način dela Multimedia vselej prilagodi zahteva in potrebam naročnika.

Primerjalne prednosti družbe
So zlasti v individualizirani in kakovostni ponudbi, tako programske kot strojne opreme in njenem načinu implementacije, ki uporabnika ne obremenjuje. Sistemi in naprave, ki jih vgrajuje Multimedia, so v celoti prilagojeni zahtevam in potrebam vsakega posameznega kupca, so med tehnološko najsodobnejšimi in dosegajo najvišjo kakovostno raven.

Poslanstvo družbe Multimedia

Je skozi dolgoročno partnersko sodelovanje svojim uporabnikom zagotoviti ″na kožo pisane″  informacijske rešitve, ki jih odlikuje vrhunska kakovost ter tehnološka in izvedbena dovršenost, ter permanentna skrb za njihovo brezhibno delovanje.

Vizija družbe
Je iz pomembne lokalne informacijske hiše prerasti v enega vodilnih nacionalnih ponudnikov informacijskih rešitev in storitev, ki bo pomenil sinonim za kakovost, strokovnost , vrhunsko tehnično dovršenost in zanesljivost.

Način organiziranosti družbe
Prilagojen potrebam visoke tehnologije, omogoča zlasti pravočasen odziv družbe Multimedia na spremembe v njenem poslovnem okolju. Družba deluje na podlagi enotne metodologije dela in sistematiziranih poslovnih procesov z vzpostavljenimi učinkovitimi mehanizmi samokontrole.

Kakovost
Družba nima namena širiti palete svojih dejavnosti, pač pa nadaljevati s strategijo visoke profesionalizacije na tistih področjih informatike, ki jih že danes najbolje obvladuje, to je zagotavljanje vrhunskih tovrstnih tehnično-tehnoloških rešitev.

Strokovnost
Vsak posamezen projekt, ki se ga družba Multimedia loteva, je svojstven, zato si zasluži podpore novih znanj, boljših izvedbenih tehnik in sodobnejših tehnologij. Novosti, ki bi Multimedio obšle, ni.

Zaupanje
Zaupanje, ki predstavlja pomemben element vsakega posla, je na področju informatike še posebej pomembno. Multimedia mora natančno razumeti poslovne procese svojih naročnikov-tako njihove prednosti, pomanjkljivosti kot tudi slabosti. Nikoli in v nobenem primeru ne bo prelomila poslovnih dogovorov ali izkoristila zaupanih ji podatkov.

Spoštovanje dogovorov
Družba Multimedia uporabniku nikoli ne obljubi ničesar, kar ne more izpolniti. Takšno ravnanje pričakuje tudi od svojih partnerjev. Pogajanja so marsikdaj zelo trda, izid ni vedno optimalen, vendar Multimedia z vso odgovornostjo jamči, da bo dogovorjene obveznosti vselej izpolnila korektno in pravočasno.

Varnost
Multimedia uporabnikom svojih informacijskih rešitev povečuje varnost njenega poslovanja ter pomaga zniževati stroške in poslovna tveganja. Zato so lahko uporabniki rešitev družbe Multimedia pri svojem delu uspešnejši-večji uspeh in ugled uporabnika pa posedno pomeni tudi večji uspeh in ugled družbe Multimedia.


Povpraševanje

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki:
+386 (0)70 185 025
ali elektronskem naslovu:
multimedia@multimedia.si