1. Ali eXactSQL lahko sledi rasti mojega podjetja?
Seveda. Kupite lahko vedno natančno toliko sedežev kot jih potrebujete. Dinamična zasnova programa omogoča, da odprete delovno mesto, ko ga potrebujete. MS SQL Server zagotavlja transakcijsko stabilnost tudi pri velikih količinah podatkov.

2. Moji znanci imajo velike težave z nadgradnjami in posodobitvami programske opreme?
Ni skrbi. Nagradnje potekajo avtomatizirano preko interneta. Nadgradnjo izvedete takrat, ko imate čas. Za nadgradnjo ni potrebno prekinjati delovnega procesa.

3. Podjetje ima več lokacij. Želim sprotno informacijo z vseh lokacij, tudi od komercialistov na terenu?
Seveda. Z eXactSQL je mogoče povezati več lokacij v celovit informacijski sistem pri tem pa ohraniti stroškovni, materialni in dokumentarni nadzor nad njimi.

4. Imamo računovodski servis z nekaj deset klienti. Ali moram kupiti licenco za vsakega klienta?
Ne. Kupite samo licence za število sedežev, ki jih potrebujete za obdelavo vaših klientov in modul za odpiranje poljubnega števila baz.

5. Transakcijske račune imamo pri več bankah, ali je možno voditi plačila skozi eXactSQL?
Exact SQL omogoča vezavo prejetih računov na poljuben TR . Vaše obveznosti lahko pokrivate z enega od njih.

6. Ali mi eXactSQL omogoča sproten pregled nad poslovanjem mojega podjetja?
Seveda, saj vsak vnešen poslovni dogodek takoj vpliva na rezultate poslovanja.

8. Kakšna je pravzaprav pomoč pri delu s programom?
Na razpolago vam je pomoč na posameznem opravili, e-pomoč na spletnem portalu,priročnik z navodili in nasveti ter center za podporo uporabnikom.